KDG Hogeschool partnership

Sinds oktober 2016 is Verde een vaste waarde in de foodcorner van KDG campus Zuid. Eerst met exotische Arepas, vervolgens met gourmet en vegetarische burgers en heden met een "bokes-bar".


Featured Posts
Recent Posts